4. i 5. decembar

 

 

POŠTANSKI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Slavko Đumić, Lidija Gligorić:

EVOLUCIJA I REDEFINISANJE SVRHE POŠTANSKЕ MREŽЕ

 

Momčilo Kujačić, Slaviša Dumnić:

RACIONALIZACIJA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA

 

Dejan Đurović, Nataša Preradović:

POŠTANSKA DIGITALNA PLATFORMA

 

B. Stanivuković, A. Čupić, M. Blagojević:

MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE NFC TEHNOLOGIJE U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

 

D. Spasić, I. Lazarević, S. Milinković, B. Milojković:

APLIKACIJA ZA NAPLATU I EVIDENTIRANJE IZDATIH VREMENSKIH ŽIGOVA SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE

 

Zoran Marković, Goran Drakulić, Danka Ćulum:

UTICAJ KARAKTERISTIKA NASELJENOG MESTA NA ORGANIZACIJU DOSTAVNIH REJONA

 

B. Grgurović, S. Štrbac, G. Milovanović-Braković:

UTICAJ TEHNOLOGIJE NA MARKETINŠKE PROCESE U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

 

Spasenija Ožegović:

PERSONALIZACIJA MARKETING MENADŽMENT KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA USPEŠNOSTI I KONKURENTNOSTI U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

 

Nikola Trubint, Sonja Gezović, Perica Milić:

STANDARDIZACIJA KAO OSNOVNI ELEMENAT SISTEMA KVALITETA POŠTANSKIH USLUGA

 

Dragana Šarac, Bojan Jovanović:

PROCENA KVALITETA POŠTANSKIH USLUGA

 

Ruža Miletić:

UTJECAJ STANDARDA KVALITETE NA ODRŽIVOST UNIVERZALNIH POŠTANSKIH USLUGA U LIBERALIZOVANOM POŠTANSKOM TRŽIŠTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.