4. i 5. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
RAPUS
RATEL
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
CRONY D.O.O.
IRITEL A.D.
SAGA D.O.O.