1. i 2. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SERVISI – KVALITET I EKONOMSKI ASPEKTI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Slavica Boštjančič Rakas, Mirjana Stojanović: 

UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA U INTERNETU NAREDNE GENERACIJE

 

Nataša Nešković, Marija Malnar, Nenad Jevtić: 

QoS-HMCP PROTOKOL ZA VIŠEKANALNE VIŠEINTERFEJSNE BEŽIČNE MESH MREŽE

 

Boban Bondžulić, Vladimir Petrović, Boban Pavlović, Nikola Krstić: 

OBJEKTIVNA PROCENA KVALITETA VIDEO SEKVENCI SA MALIM BITSKIM BRZINAMA

 

Andreja Samčović, Nataša Tomić - Petrović: 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KOD VIZUELNIH INFORMACIJA U UMREŽENOM SVETU

 

Dragan Peraković, Marko Periša, Ivan Cvitić: 

ANALYSIS OF THE IoT IMPACT ON VOLUME OF DDoS ATTACKS

 

Snežana Mladenović, Ana Uzelac, Slađana Janković, Dušan Mladenović: 

PRIMENA IoT KONCEPTA U SAOBRAĆAJU

 

Vesna Radonjić Đogatović: 

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA

 

Branka Mikavica, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević: 

PRIMENA REVENUE-SHARING KONCEPTA ZA TARIFIRANJE INTERKONEKCIJE PROVAJDERA SADRŽAJA I PROVAJDERA SERVISA

 

Bojan Bakmaz, Milica Drajić: 

SISTEM ZA UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM SERVISA U UNAPREĐENIM MOBILNIM MREŽAMA

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.