1. i 2. decembar

 

 

 

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

POŠTANSKI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE

TELEKOMUNIKACIONI SERVISI – KVALITET I EKONOMSKI ASPEKTI

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.