14. i 15. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Andrej Košir, Jernej Trnkoczy:

OPERATIONS RESEARCH IN TELECOMMUNICATIONS – WHY AND HOW

 

Ranko Nedeljković, Dragana Drenovac, Slobodan Mitrović:

PRIMENA FAZI ARITMETIKE U ODREĐIVANJU POUZDANOSTI E-MAIL SERVISA

 

Vladanka Aćimović-Raspopović, Vesna Radonjić:

PRIMENA TEORIJE IGARA ZA TARIFIRANJE TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA

 

Snežana Mladenović, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević:

SOFTVER ZA ANALIZU EFEKATA DINAMIČKOG RUTIRANJA U MREŽAMA SA INTERKONEKCIJOM

 

Petar Matavulj, Marija Mraković:

TEHNOEKONOMSKO POREĐENJE MOGUĆIH REŠENJA ZA PRELAZAK SA GPON NA NG-PON MREŽE

 

Valentina Radojičić, Stevan Veličković:

MODEL PROGNOZIRANJA NOVIH KOMUNIKACIONIH SERVISA SA PROMENLJIVIM POTENCIJALOM TRŽIŠTA

 

Vera Marković, Divna Vučković, Zlatica Marinković: 

TRENDOVI U ICT INDUSTRIJI KAO PODSTICAJ INOVACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Milan Janković, Borislav Odadžić, Miroslav Stanković:

REGULATIVA U SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA U EVROPSKOJ UNIJI: KRATAK ISTORIJSKI PREGLED

 

Bratislav Milovanović, Nebojša Dončov, Branka Jokanović, Tatjana Asenov:

NUMERIČKA  KARAKTERIZACIJA GRIN METAMATERIJALA I NJIHOVA POTENCIJALNA PRIMENA NA MIKROTALASNIM I VIŠIM FREKVENCIJAMA

 

Aleksandra Smiljanić, Zoran Čiča, Rajko Đenić:

PROTOTIP INTERNET RUTERA

 

Zoran Miličević, Zoran Bojković:

CONTENT DELIVERY NETWORKS AND THE FUTURE INTERNET

 

Andreja Samčović, Goran Marković:

TRANSPORTNE MREŽNE TEHNOLOGIJE ZA DISTRIBUCIJU IPTV SADRŽAJA

 

Miodrag Temerinac, Nikola Teslić, Zoran Šarić, Bojan Mrazovac, Ištvan Papp:

INTEGRACIJA TELEFONSKIH FUNKCIJA U TV PRIJEMNIK

 

Bojana Strunić, Željko Jungić:

OBEZBJEĐENJE OPTIMALNOG STEPENA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U USLOVIMA ZAGUŠENJA 3G MREŽA

 

Mirjana Stojanović, Valentina Timčenko, Slavica Boštjančić Rakas:

PRINCIPI SIMULACIJE MOBILNIH AD HOC MREŽA

 

Miodrag Bakmaz, Bojan Bakmaz:

TEHNIKE HENDOVERA U HETEROGENIM BEŽIČNIM MREŽAMA

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.