13. i 14. decembar

 

 

 

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

UVODNA IZLAGANJA

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

GLOBALNI I NACIONALNI RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJA – REGULATORNI ASPEKT

MOGUĆNOSTI PRIMENE RAČUNARA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE, TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE

POŠTANSKE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.