13. i 14. decembar

 

 

POŠTANSKE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

Milan Bukumirović, Aleksandar Čupić:
VREDNOVANJE KARAKTERISTIKA INFRASTRUKTURE POŠTANSKIH CENTARA

Dejan Marković, Biljana Grgurović:
MOGUĆI PRISTUPI SEGMENTACIJI TRŽIŠTA

Božidar Radenković, Marijana Despotović:
INTEGRACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROCESOM UČENJA I POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA

Bojan Stanivuković, Slobodan Mitrović:
MODEL ZA MONITORING – ANALIZU KVALITETA USLUGA ZA INTERNET I MOBILNO BANKARSTVO

Milan Vukotić:
EVOLUCIJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Dragan Spasić:
KREIRANJE TESTNOG SERTIFIKACIONOG TELA ZA IZDAVANJE DIGITALNIH SERTIFIKATA

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.