13. i 14. decembar

 

 

MOGUĆNOSTI PRIMENE RAČUNARA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

Vujo Drndarević, Dragutin Kostić, Nenad Jevtić:
ANALIZA TELEKOMUNIKACIONIH SIGNALA I SISTEMA POMOĆU PERSONALNOG RACUNARA


Miroslav Lutovac:
OBRADA SIGNALA I ANALIZA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA KORIŠĆENJEM
ALGEBARSKIH RAČUNARSKIH SISTEMA


Zoran Avramović, Obrad Spremić:
SIEMENS M-PAYMENT PLATFORM SYSTEM

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.