2. i 3. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Marija Rajković, Ljubica Marković, Mirjana Arsekić-Kraković, Milan Janković
PREGLED TEHNOLOGIJA MOBILNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA I KONVERGENCIJA KA ALL-IP BEŽIČNIM MREŽAMA

 

Vera Marković, Stefan Tomić, Zlatica Marinković
TRENDOVI U PRIMENI INDOOR SISTEMA U MOBILNIM KOMUNIKACIJAMA

 

Dejan Vujić, Miroslav Dukić:

ON APPLICATIONS OF TELEVISION WHITE SPACE SYSTEMS

 

Dalibor Dobrilović, Borislav Odadžić, Željko Stojanov
PRISTUP U UPOTREBI SOFTVERA ZA SIMULACIJU ZIGBEE MREŽA U NASTAVI
 

 

Bojan Bakmaz, Miodrag Bakmaz:

SAOBRAĆAJNA SVOJSTVA M2M KOMUNIKACIJA

 

Mirjana Stojanović, Jasna Marković-Petrović:

IDPS TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA

 

Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Branka Mikavica:

ENERGETSKA EFIKASNOST OPTIČKIH, BEŽIČNIH I BEŽIČNO/OPTIČKIH MREŽA ZA PRISTUP

 

Milorad Paskaš, Irini Reljin:

APPLICATION OF MULTIFRACTAL ANALASYS FOR IMAGE CLASSIFICATION AND DENOISING

 

Zoran Miličević, Zoran Bojković:

EXTENSIONS OF HIGH EFFICIENT VIDEO CODING STANDARD: AN OVERVIEW

 

Predrag Ivaniš, Srđan Brkić, Goran Đorđević, Bane Vasić:

SAVREMENE TEHNIKE ZA PROJEKTOVANJE POUZDANIH ČIPOVA NAPRAVLJENIH OD NEPOUZDANIH KOMPONENATA

 

Slobodan Mitrović, Valentina Radojičić, Goran Marković:

ANALIZA PLANA PROŠIRENJA KAPACITETA OPTIČKOG LINKA U FUNKCIJI TROŠKOVA OPREME

 

Andreja Samčović:

SAVREMENA DOSTIGNUĆA U FORENZICI DIGITALNIH SLIKA

 

Snežana Mladenović, Dragan Zoranović, Ana Uzelac, Slađana Janković:
UNAPREĐENJE PROCESA IZRADE WEB SAJTOVA
U KONTEKSTU PRILAGODLJIVOG WEB DIZAJNA

 

Vesna Radonjić Đogatović, Milica Petrović:

TARIFIRANJE TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA U REALNOM VREMENU UZ PRIMENU PROTOKOLA DIAMETER

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.