14. i 15. decembar

 

 

POŠTANSKE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Dejan Marković, Mladenka Blagojević, Đorđe Popović:

ACTIVITY BASED COST MANAGEMENT KAO TEHNIKA ZA OBRAČUN TROŠKOVA U PROCESU REFORME POŠTANSKOG SEKTORA

 

Bojan Stanivuković, Momčilo Dobrodolac:

MODEL ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE ŠALTERSKE SLUŽBE U POŠTANSKOM SISTEMU

 

Milan Bukumirović, Aleksandar Čupić:

PRILOG PROJEKTOVANJU SISTEMA ZA PRERADU POŠTANSKIH POŠILJAKA

 

Vladeta Petrović: 

ELEKTRONSKA TRGOVINA U POŠTI SRBIJE - STANJE I PERSPEKTIVA

 

Biljana Grgurović, Slavica Štrbac:

PROCEDURA IZBORA TRŽIŠNOG SEGMENTA NA OSNOVU DEFINISANIH KLJUČNIH KUPOVNIH KATEGORIJA

 

Zoran Nedić:

UTICAJ IMPLEMENTACIJE PAK-A NA RAD POŠTANSKIH OPERATORA

 

Obrad Peković, Ivan Tričković:

MODELIRANJE OPTIMALNOG RASPOREDA JEDINICA ZA PRUŽANJE POŠTANSKIH USLUGA KORISNICIMA U CILJU POBOLJŠANJA OSNOVNIH LOGISTIČKIH PERFORMANSI POŠTANSKIH SISTEMA

 

Dragan Spasić:

VREMENSKI ŽIGOVI SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE

 

Nataša Bojković, Ljubica Petrović:

OCENA KVALITETA KOMUNIKACIONIH USLUGA PRIMENOM INDEKSA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.