1. i 2. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

Katarina Mostarac, Zvonko Kavran, Estera Rakić, Žarko Barlović:
IMPACT OF TRANSPORT MEANS IN POSTAL TRAFFIC ON ENVIRONMENT

Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Marko Kapetanović:
KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI JEDINICA POŠTANSKE MREŽE PRIMENOM DEA I SFA METODA

Dragana Šarac, Marija Unterberger, Đorđije Dupljanin, Spasenija Ožegović:
POŠTANSKA MREŽA U RURALNIM OBLASTIMA REPUBLIKE SRBIJE

Milica Šelmić, Dragana Macura, Branka Dimitrijević, Diana Gržan:
UPRAVLJANJE CENAMA U KURIRSKOJ SLUŽBI PRIMENOM FAZI LOGIKE

Momčilo Dobrodolac, Dragan Lazarević:
PREDLOG TEHNOLOŠKOG REŠENJA I SOFTVERA ZA UNAPREĐENJE MANUELNE PRERADE POŠILJAKA

Jelica Petrović-Vujačić, Marko Miljković:
MAKROEKONOMSKI EFEKTI REFORMI TELEKOMUNIKACIJA

Slavica Štrbac, Biljana Grgurović, Vitomir Radosavljević:
OTVARANJE PODATAKA DRŽAVNE UPRAVE – DRŽAVNA UPRAVA U INTERESU SVIH GRAĐANA

Dalibor Petrović, Snežana Kaplanović:
MOGUĆNOSTI I IZAZOVI UPOTREBE ONLINE PLATFORMI ZA DRUŠTVENO UMREŽAVANJE U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Marijana Petrović, Nataša Bojković, Tanja Parezanović:
IZAZOVI STANDARDIZACIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U OKVIRU KONCEPTA PAMETNIH GRADOVA

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.