2. i 3. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Vladeta Petrović, Marija Đorđević:

UTICAJ TEHNOLOGIJE NA ORGANIZACIJU - STANJE I PERSPEKTIVA U POŠTI SRBIJE

 

Zoran Marković, Goran Drakulić, Danka Ćulum:

RASPODELA OPTEREĆENOSTI ZAPOSLENIH I DINAMIČKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 

Dragana Šarac, Đorđije Dupljanin, Marija Unterberger:

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA FINANSIJSKIM USLUGAMA I POŠTANSKO FINANSIJSKA INKLUZIJA

 

Snežana Kaplanović, Dalibor Petrović:

POŠTANSKI SEKTOR I FINANSIJSKA INKLUZIJA: ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI POŠTE SRBIJE

 

Jelica Petrović-Vujačić, Bojana Nikolić:

ANALIZA REALNIH OPCIJA I INVESTICIONO ODLUČIVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

 

Nataša Bojković, Marijana Petrović, Tanja Parezanović:

INDIKATORI KLJUČNIH PERFORMANSI ZA BENČMARKING EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI U SEKTORU INFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

 

Miloš Milenković, Nataša Glišović, Nikola Knežević, Nebojša Bojović:

POREĐENJE VAR MODELA I UNIVARIJANTNIH NEURONSKIH MREŽA ZA PROGNOZIRANJE OBIMA POŠTANSKIH USLUGA

 

Aleksandar Čupić:

INTERAKTIVNI PRISTUP PROJEKTOVANJU MREŽE ZA PRENOS EKSPRES POŠILJAKA

 

Branka Dimitrijević, Dragana Macura, Milica Šelmić:

KOMPATIBILNOST U GRUPNOM DONOŠENJU ODLUKA

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.