NAKON JUBILEJA
O Simpozijumu

NAKON JUBILEJA

Simpozijum PosTel se tradicionalno održava već 42. godinu. Skup je nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem. Tokom svog postojanja i veoma uspešnog rada, PosTel je stekao visoku reputaciju i lidersku poziciju u naučno-stručnoj delatnosti, okupljajući veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja. Ovaj događaj obeležiće, pored naučno-istraživačkih radova iz oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja, brojne naučno-stručne aktivnosti poput prezentacija kompanija, prezentacija projektnih rešenja, stručne tribine i dr.

CILJ SIMPOZIJUMA


Na PosTel-u se prezentuju radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, novim idejnim i tehnološkim rešenjima, novim saznanjima i iskustvima, kao i korisnim zaključcima. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Kao i prethodnih godina, Simpozijum ima za cilj da se kroz prezentaciju radova isprate savremena naučno-tehnološka dostignuća u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja. Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma određuje Programski odbor, a za odabir i kvalitet radova zaduženi su editori sekcija. Prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku radova PosTel 2024, kao i na sajtu Simpozijuma. Svi autori i učesnici Simpozijuma plaćaju kotizaciju. Tokom Simpozijuma održaće se okrugli sto gde će se učesnicima omogućiti rasprava i razmatranje svih važnih pitanja otvorenih na okruglom stolu.

Kontakti i informacije

Korespodencija


Prof. dr Valentina Radojičić,
Predsednik Programskog odbora, Editor zbornika
telefon: (011) 3091-224,
e-mail: valentin@sf.bg.ac.rs

Organizacija


Prof. dr Dejan Marković,
Predsednik Organizacionog odbora,
telefon: (011) 3091-241,
e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Editori sekcija:


Prof. dr Nebojša Bojović,
Prof. dr Dejan Marković,
Prof. dr Goran Marković
 

Tehnička podrška


Prof. dr Momčilo Dobrodolac,
telefon: (011) 3091-213,
m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs
Prof. dr Mladenka Blagojević,
telefon: (011) 3091-223,
m.blagojevic@sf.bg.ac.rs

Važni datumi

2024-11-26
Početak Simpozijuma

Početak Simpozijuma

2024-10-07
Predaja kompletnog rada

Predaja kompletnog rada

2024-09-01
Prijava teme, autora i kratkog sadržaja rada

Prijava teme, autora i kratkog sadržaja rada

Kratak sadržaj treba da sadrži do 150 reči

Organizator

Univerzitet u Beogradu

Saobraćajni fakultet

Odsek za poštanki i telekomunikacioni saobraćaj

Oficijalni e-mail kontakt

postel@sf.bg.ac.rs


Adresa

Saobraćajni fakultet

Vojvode Stepe 305

11000 Beograd

Mesto održavanja

Copyright © 2022 PosTel,  Saobraćajni fakultet.

Solution developed by Cobi