6. i 7. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Milan Janković, Borislav Odadžić:
PRIKAZ NOVIH ELEMENATA SIGURNOSTI U MOBILNIM SISTEMIMA


Mirjana Stojanović, Valentina Timčenko, Slavica Boštjančič Rakas:
INTRUSION DETECTION AGAINST DENIAL OF SERVICE ATTACKS IN MANET ENVIRONMENT


Nataša Nešković, Marija Malnar, Nenad Jevtić:
PREGLED PROTOKOLA RUTIRANJA U WIRELESS MESH MREŽAMA


Bojan Bakmaz, Miodrag Bakmaz:
UTICAJ SAOBRAĆAJNIH PARAMETARA NA FUNKCIJU BONITETA BEŽIČNE MREŽE U HETEROGENOM OKRUŽENJU


B. Milovanović, J. Joković, N. Dojčinović, N. Božinović:
PRIMENA ALGORITAMA ZA DETEKCIJU REFERENTNIH TAČAKA OBJEKATA U VIDEO SEKVENCI


Zoran Miličević, Zoran Bojković:
GOALS AND PERSPECTIVES OF NETWORK CODING


Andrej Košir:
SOCIAL SIGNAL PROCESSING IN TELECOMMUNICATION SERVICES


V. Marković, D. Krstić, D. Petković, D. Zigar:
MODELOVANJE PRODRLIH ELEKTROMAGNETNIH POLJA OD TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA I NJIHOV UTICAJ NA BIOLOŠKE SISTEME


Goran Marković, Valentina Radojičić:
HIBRIDNE OPTIČKO – BEŽIČNE MREŽE NAREDNE GENERACIJE


Irini Reljin, Aleksandar Sugaris:
MODELIRANJE PROCESA IZBORA TEHNOLOGIJA DIGITALNE TELEVIZIJE


Ranko Nedeljković, Slobodan Mitrović, Dragana Drenovac:
PRIMENA FAZI ANALIZE STABLA OTKAZA U UNAPREĐIVANJU RADA E-MAIL SERVISA


Jovan Bajčetić, Boban Pavlović:
ANALIZA E-MAIL SERVISA KROZ IP RADIO VVF MREŽU MALOG KAPACITETA


Snežana Mladenović, Slađana Janković:
INTEGRACIJA SAOBRAĆAJNIH INFORMACIONIH SISTEMA U CLOUD COMPUTING OKRUŽENJU


Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Vladanka Aćimović-Raspopović, Vesna Radonjić:
UTICAJ NAČINA TARIFIRANJA INTERKONEKCIJE NA PROFIT OPERATORA 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.