6. i 7. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
RAPUS
RATEL
IN\ENJERSKA KOMORA SRBIJE
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
CRONY D.O.O.
INFORMATIKA A.D.
IRITEL A.D.
PUPIN TELEKOM A.D.
SAGA D.O.O.
VIP MOBILE D.O.O.