6. i 7. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Nataša Gospić, Dragan Bogojević, Milan Gospić:
UPRAVLJANJE DELJENOM INFRASTRUKTUROM


Estera Rakić, Andrej Sardelić:
POTREBA REDEFINIRANJA USO-a


N. Knežević, M. Milenković, N. Bojović, D. Macura:
PRIMENA BOX-JENKINS PRISTUPA ZA MODELOVANJE OBIMA POŠTANSKIH USLUGA


Spasenija Ožegović:
MODIFIKOVANI BSC STRATEGIJSKI MODELI ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PERFORMANSAMA U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU


Zoran Marković:
MODELI MOTIVACIJE MERENJEM RADNOG UČINKA I EFIKASNOSTI RADA U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU


Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović:
POSLOVANJE POŠTANSKOG SEKTORA U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE


Nataša Tomić-Petrović, Dalibor Petrović:
PRAVNE I KULTUROLOŠKE PRETPOSTAVKE ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U REPUBLICI SRBIJI


Nataša Bojković, Marijana Petrović:
MOGUĆNOSTI EVALUACIJE DOPRINOSA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA SMANJENJU KARBONSKIH EMISIJA


Momčilo Kujačić, Bojan Jovanović, Dragana Jeremić:
PRIMENA FUZZY LOGIKE U UPRAVLJANJU RESURSIMA POŠTANSKE MREŽE


Branka Dimitrijević, Vladimir Simić:
HEURISTIČKI ALGORITAM REGRESIONE STABILNOSTI 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.