12. i 13. decembar

 

Programski odbor

Organizacioni odbor

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

Bojković Zoran, predsednik Odbora
Aćimović-Raspopović Vladanka, Saobraćajni fakultet
Bakmaz Miodrag, Saobraćajni fakultet
Božić Milan, "Telekom Srbija" A.D.
Bukumirović Milan, Saobraćajni fakultet
Vešović Vujadin, Saobraćajni fakultet
Gospić Nataša, Saobraćajni fakultet
Drndarević Vujo, Saobraćajni fakultet
Janković Milan, RATEL
Lazović Slobodan, Saobraćajni fakultet
Lučić Vlada, "Telekom Srbija" A.D.
Marković Dejan, Saobraćajni fakultet
Miletić Slavoljub, JP PTT saobraćaja "Srbija"
Milovanović Bratislav, Elektronski fakultet
Nedeljković Ranko, Saobraćajni fakultet
Paunović Đorde, Elektrotehnički fakultet
Radojičić Valentina, Saobraćajni fakultet
Šarac Dragana, JP PTT saobraćaja "Srbija"
Samčović Andreja, sekretar Odbora, Saobraćajni fakultet

 

Marković Dejan, predsednik Odbora
Aćimović-Raspopović Vladanka, Saobraćajni fakultet
Bojković Zoran, Saobraćajni fakultet
Bogojević Dragan, Alcatel Pupin d.o.o.
Vukotić Milan, JP PTT saobraćaja "Srbija"
Gospić Nataša, Saobraćajni fakultet
Dimitrijević Branka, Saobraćajni fakultet
Drndarević Vujo, Saobraćajni fakultet
Kujačić Momčilo, FTN Novi Sad
Marković Goran, Saobraćajni fakultet
Petrović Zoran, Elektrotehnički fakultet
Radojičić Valentina, Saobraćajni fakultet
Samčović Andreja, Saobraćajni fakultet
Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Saobraćajni fakultet
Momčilo Dobrodolac, sekretar Odbora, Saobraćajni fakultet