PosTel 2017

XXXV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

O Simpozijumu

XXXV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2017, održaće se 5. i 6. decembra 2017. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta. Suorganizatori su: Javno preduzeće “Pošta Srbije”, “Telekom Srbija” a.d., Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Inženjerska komora Srbije i Društvo za telekomunikacije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Učesnici Simpozijuma su renomirani stručnjaci iz poštanskih i telekomunikacionih organizacija, saobraćajni i elektro inženjeri, ekonomisti, pravnici i menadžeri. Na Simpozijumu konstantno učestvuje preko 450 učesnika. Otvaranju Simpozijuma i njegovom radu prisustvuju najviši predstavnici suorganizatora i državnih resornih organa, uz značajno medijsko pokrivanje.

Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma i najkompetentnije autore određuje Programski odbor. Prihvaćeni radovi se štampaju u Zborniku, snimaju na CD-u i postavljaju na sajtu Simpozijuma.

Cilj Simpozijuma

Na PosTel-u se prezentuju radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, novim idejnim i tehnološkim dostignućima, novim saznanjima i iskustvima, kao i korisnim zaključcima sa pravcima daljeg istraživanja i razvoja. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Programski odbor POSTEL-a svake godine poziva naučne radnike i istraživače i istaknute stručnjake iz prakse da napišu rad po pozivu. Prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku radova PosTel 2017, kao i na sajtu Fakulteta http://postel.sf.bg.ac.rs/. Kao i prethodnih godina, Simpozijum ima za cilj da se kroz prezentaciju radova isprate savremena naučno-tehnološka dostignuća u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja. Tokom Simpozijuma održaće se okrugli sto, gde će se učesnicima omogućiti rasprava i razmatranje svih važnih pitanja otvorenih na okruglom stolu.

Programske oblasti Simpozijuma

 • modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
 • poštanski saobraćaj i mreže,
 • poštanske tehnologije,
 • planiranje mreže,
 • menadžment,
 • logističko inženjerstvo,
 • marketing,
 • regulativa,
 • planiranje i razvoj novih servisa,
 • telekomunikacioni saobraćaj i mreže,
 • upravljanje kvalitetom servisa,
 • Inteligentni Transportni Sistemi (ICT),
 • info-komunikacione tehnologije,
 • e-trgovina,
 • bezbednost mreža,
 • industrijski sistemi daljinskog upravljanja,
 • embedded telekomunikacioni sistemi.

Odbori


Počasniodbor

Dobrivoje Jovanović
Zoran Bojković
Milan Bukumirović
Vujadin Vešović

Programski odbor

Radojičić Valentina, predsednik Odbora
Bakmaz Miodrag, Saobraćajni fakultet
Bakmaz Bojan, Saobraćajni fakultet
Bojović Nebojša, Saobraćajni fakultet
Dimitrijević Branka, Saobraćajni fakultet
Dobrodolac Momčilo, Saobraćajni fakultet
Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Saobraćajni fakultet
Kujačić Momčilo, FTN Novi Sad
Marković Dejan, Saobraćajni fakultet
Marković Goran, Saobraćajni fakultet
Ostojić Ljubomir, JP "Pošta Srbije"
Radonjić Đogatović Vesna, Saobraćajni fakultet
Reljin Irini, Elektrotehnički fakultet
Samčović Andreja, Saobraćajni fakultet
Stojanović Mirjana, Saobraćajni fakultet
Tintor Vladica, RATEL
Trubint Nikola, RATEL

Organizacioni odbor

Marković Dejan, predsednik Odbora
Blagojević Mladenka, Saobraćajni fakultet
Čupić Aleksandar, Saobraćajni fakultet
Đogatović Marko, Saobraćajni fakultet
Đumić Slavko, JKP "Infostan tehnologije"
Đurović Dejan, RATEL
Jevtić Nenad, Saobraćajni fakultet
Knežević Nikola, Saobraćajni fakultet
Malnar Marija, Saobraćajni fakultet
Mikavica Branka, Saobraćajni fakultet
Popović Đorđe, Saobraćajni fakultet Doboj
Simić Vladimir, Saobraćajni fakultet
Stanivuković Bojan, Saobraćajni fakultet

Program rada

UTORAK, 5. 12. 2017.

Amfiteatar 125

8:30 REGISTRACIJA UČESNIKA
10:30 SVEČANO OTVARANJE
11:00 Ljubomir Ostojić, JP "Pošta Srbije":
APLIKACIJA STATISTIKA – NOVI ALAT U PLANIRANJU I ORGANIZACIJI POŠTANSKE MREŽE

KOKTEL


Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

12:30 Marijana Petrović, Nataša Bojković:
INDEKS DIGITALNE EKONOMIJE I DRUŠTVA KAO BENČMARKING ALAT POLITIKE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

12:45 Branka Dimitrijević, Milica Šelmić, Dragana Macura:
PREGLED KRITERIJUMA ZA EVALUACIJU ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA POŠTANSKIH OPERATORA

13:00 N. Glišović, T. Davidović, N. Bojović, N. Knežević:
STATISTIČKE I MATEMATIČKE METODE ZA REŠAVANJE PROBLEMA KLASTEROVANJA POŠTANSKIH PODATAKA KADA SU ONI NEPOTPUNI

13:15 Jelica Petrović Vujačić, Marko Miljković:
PRIMENA REALNIH OPCIJA U TELEKOMUNIKACIJAMA

13:30 Dalibor Petrović, Snežana Kaplanović:
ZASTUPLJENOST REGIONALNIH POŠTANSKIH KOMPANIJA NA ONLINE DRUŠTVENIM MREŽAMA U KONTEKSTU SAVREMENOG POSLOVANJA

13:45 Vladimir Simić:
PRIMENA INTERVALNOG STOHASTIČKOG PROGRAMIRANJA U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

14:00 Đorđe Popović, Aranela Arsić:
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U POŠTANSKOM SEKTORU


SREDA, 6. 12. 2017.

Sala 128

Poštanski saobraćaj, mreže i servisi

09:30 Momčilo Dobrodolac, Dejan Marković, Dragan Lazarević:
DOSTAVA POMOĆU DRONA

09:45 A. Čupić, M. Blagojević, B. Stanivuković:
MOGUĆNOSTI PRIMENE AUTONOMNIH VOZILA U DOSTAVI POŠTANSKIH POŠILJAKA

10:00 E. Rakić, D. Josipović, Z. Kavran:
FLEXIBLE APPLICATION OF THE POSTAL SERVICES DIRECTIVE

10:15 V. Petrović, M. Čeperković, B. Stojanović-Višić:
PRILOG METODOLOGIJI KVANTITATIVNE ANALIZE KVALITETA PRENOSA POŠTANSKIH POŠILJAKA

10:30 M. Unterberger, D. Šarac, S. Ožegović, S. Dumnić:
FORMIRANJE CENE PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI

10:45 M. Kujačić, B. Jovanović, M. Osvald, Đ. Dupljanin:
POTENCIJAL 3D ŠTAMPE U POŠTANSKOM SEKTORU

11:00 Marijan Bolarić, Dražen Lučić, Katarina Mostarac:
NEW MARKET DEVELOPMENTS AND FUTURE REQUIREMENTS OF POSTAL SERVICES

11:15 Sonja Gezović, Perica Milić:
RAZVOJ METODOLOGIJE REGULISANJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA SA ASPEKTA ERGP PODGRUPE ZA TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I REGULACIJU CENA


Termin za prezentacije

12:00 Milorad Radojković, Ibis Instruments d.o.o.
DIGITALIZACIJA I OPTIMIZACIJA TERENSKIH AKTIVNOSTI


Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi

Sesija 1

13:00 S. Tica, G. Marković, V. Radojičić, S. Mitrović:
IoV KAO NOVA PARADIGMA U KONCEPTU PAMETNIH GRADOVA

13:15 Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Branka Mikavica:
KOMUNIKACIJA U DOMENU VIDLJIVE SVETLOSTI KAO DEO INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA

13:30 Zlatica Marinković, Miloš Mitić, Nebojša Dončov:
FiWi I LiFi ŠIROKOPOJASNE MREŽE ZA PRISTUP

13:45 M. Stojanović, S. Boštjančič Rakas, J. Marković-Petrović:
SCADA SISTEMI U CLOUD OKRUŽENJU

14:00 Siniša Husnjak, Dragan Peraković, Marko Periša:
METHODOLOGY FOR ANONYMOUS MEASUREMENT OF AGGREGATED SMARTPHONE DATA TRAFFIC AND CHARACTERISTICS OF SMARTPHONE USERS

14:15 Marko Đogatović, Vesna Radonjić Đogatović:
PRINCIPI I RAZVOJ APLIKACIJA ZA LOKACIJSKE SERVISE

Sesija 2

14:45 Aleksandra Pavlović, Irini Reljin:
STATISTIČKA ANALIZA SLIKA IZMENJENIH COPY-MOVE METODOM

15:00 Ana Gavrovska, Andreja Samčović:
PROCENA SMANJENJA DINAMIČKOG OPSEGA SLIKE

15:15 S. Mladenović, S. Janković, A. Uzelac, S. Zdravković:
MODEL DELJENJA PODATAKA U JAVNOM SEKTORU BAZIRAN NA KORIŠĆENJU SERVERA ZA VIRTUELIZACIJU PODATAKA

15:30 D. Dobrilović, M. Malić, D. Malić, Ž. Stojanov:
ANALIZA PERFORMANSI LORA TEHNOLOGIJE KOD MOBILNIH SENZORSKIH STANICA U URBANIM OKRUŽENJIMA

15:45 Marija Malnar, Nenad Jevtić:
PROŠIRENJE FUNKCIONALNOSTI NS-3 SIMULATORA ZA RUTIRANJE U AD HOC BEŽIČNIM MREŽAMA

16:00 Suzana Miladić-Tešić, Dejan Miljanović:
ANALIZA RSA ALGORITAMA U ELASTIČNIM OPTIČKIM MREŽAMA

Kontakti i informacije

Korespodencija

Prof. dr Valentina Radojičić,
Predsednik Programskog odbora, Editor zbornika
telefon: (011) 3091-275,
e-mail: valentin@sf.bg.ac.rs

Organizacija

Prof. dr Dejan Marković,
Predsednik Organizacionog odbora,

telefon: (011) 3091-241,
e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Editori sekcija:

Prof. dr Nebojša Bojović,
Prof. dr Dejan Marković,
Prof. dr Goran Marković

Tehnička podrška

Dr Momčilo Dobrodolac,
e-mail: m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs
Dr Mladenka Blagojević,
e-mail: m.blagojevic@sf.bg.ac.rs

telefon: (011) 3091-223

Uputstvo za izradu radova

Preuzmite uputstvo

Rokovi

Rok za abstrakt: 20. septembar 2017. godine
Rok za predaju rada: 20. oktobar 2017. godine

Kotizacija

Kotizacija za domaće učesnike na Simpozijumu PosTel 2017 iznosi 15.600 din (sa obračunatim pdv-om), a uplata se vrši na žiro račun Fakulteta: 840-1443666-83 (primalac: Saobraćajni fakultet Beograd), sa pozivom na broj 67-1045.

Kontakt osoba za realizaciju predračuna je Duško Bašić,
tel. 011/3091-279,
email: d.basic@sf.bg.ac.rs,
radnim danima, od 9-14 časova.

Kotizacija uključuje publikaciju jednog rada u Zborniku radova sa Simpozijuma, učešće na Simpozijumu, propratne materijale, koktel dobrodošlice, Zbornik radova PosTel 2017, osveženje tokom pauze i svečanu večeru.

Registration Fee

Foreign participants of PosTel 2017 pay 150 EUR. The contact person for the invoice is Duško Bašić,
phone: +381 11 3091-279,
d.basic@sf.bg.ac.rs,
working days, from 9 AM to 2PM.

The registration fee includes publication of the one paper in the Symposium proceeding, admission to all sessions and to the round table, the Symposium proceeding, cocktail party, gala dinner and refreshment during breaks.

Fotografije 2017

 • DSCF5023
 • DSCF5029
 • DSCF5032
 • DSCF5039
 • DSCF5047
 • DSCF5050
 • DSCF5053
 • DSCF5025
 • DSCF5027
 • DSCF5056
 • DSCF5068a
 • DSCF5074
 • DSCF7503
 • DSCF7505
 • DSCF7507
 • DSCF7572
 • DSCF7508
 • DSCF7514
 • DSCF7515
 • DSCF7516
 • DSCF7518
 • DSCF7523
 • DSCF7524
 • DSCF7527
 • DSCF7528
 • DSCF7534
 • DSCF7535
 • DSCF7499
 • DSCF7559
 • DSCF7563
 • DSCF7556
 • DSCF7557
 • DSCF7565
 • DSCF7554
 • DSCF7537
 • DSCF7541
 • DSCF7542
 • DSCF7545
 • DSCF7548
 • DSCF7553
 • DSCF7581
 • DSCF7597
 • DSCF7608
 • DSCF7611
 • DSCF7623
 • DSCF7630
 • DSCF7639
 • DSCF7641
 • DSCF7650
 • DSCF7655
 • DSCF7657
 • DSCF5081
 • DSCF5084
 • DSCF5088
 • DSCF5097
 • DSCF5099
 • DSCF5100
 • DSCF5102
 • DSCF5105
cssslider.com by cssSlider.com v2.1