PosTel 2018

XXXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

O Simpozijumu

XXXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2018, održaće se 4. i 5. decembra 2018. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta. Suorganizatori su: Javno preduzeće “Pošta Srbije”, “Telekom Srbija” a.d., Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Inženjerska komora Srbije i Društvo za telekomunikacije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Cilj Simpozijuma

Na PosTel-u se prezentuju radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, novim idejnim i tehnološkim rešenjima, novim saznanjima i iskustvima, kao i korisnim zaključcima. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Kao i prethodnih godina, Simpozijum ima za cilj da se kroz prezentaciju radova isprate savremena naučno-tehnološka dostignuća u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja.
Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma i najkompetentnije autore određuje Programski odbor. Prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku radova PosTel 2018, kao i na sajtu Fakulteta http://postel.sf.bg.ac.rs/. Tokom Simpozijuma održaće se Okrugli sto, gde će se učesnicima omogućiti rasprava i razmatranje svih važnih pitanja otvorenih na Okruglom stolu.
Svi autori i učesnici Simpozijuma plaćaju kotizaciju.

Programske oblasti Simpozijuma

 • modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
 • poštanski saobraćaj i mreže,
 • poštanske tehnologije,
 • planiranje mreže,
 • menadžment,
 • logističko inženjerstvo,
 • marketing,
 • regulativa,
 • e-trgovina,
 • Inteligentni Transportni Sistemi (ITS),
 • planiranje i razvoj novih tehnologija, mreža i servisa,
 • informacione, komunikacione i senzorske tehnologije,
 • planiranje i upravljanje telekomunikacionim sistemima u saobraćaju i transportu,
 • upravljanje zahtevima korisnika i kvalitetom servisa,
 • multimedija u saobraćaju i transportu,
 • bezbednost komunikacionih servisa i mreža,
 • industrijski sistemi daljinskog upravljanja.

Odbori


Počasniodbor

Dobrivoje Jovanović
Zoran Bojković
Milan Bukumirović
Nataša Gospić
Vujadin Vešović

Programski odbor

Radojičić Valentina, predsednik Odbora
Bakmaz Miodrag, Saobraćajni fakultet
Bakmaz Bojan, Saobraćajni fakultet
Bojović Nebojša, Saobraćajni fakultet
Dimitrijević Branka, Saobraćajni fakultet
Dobrodolac Momčilo, Saobraćajni fakultet
Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Saobraćajni fakultet
Kujačić Momčilo, FTN Novi Sad
Marković Dejan, Saobraćajni fakultet
Marković Goran, Saobraćajni fakultet
Ostojić Ljubomir, JP "Pošta Srbije"
Radonjić Đogatović Vesna, Saobraćajni fakultet
Reljin Irini, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije
Samčović Andreja, Saobraćajni fakultet
Stojanović Mirjana, Saobraćajni fakultet
Tintor Vladica, RATEL
Trubint Nikola, RATEL

Organizacioni odbor

Marković Dejan, predsednik Odbora
Blagojević Mladenka, Saobraćajni fakultet
Čupić Aleksandar, Saobraćajni fakultet
Đogatović Marko, Saobraćajni fakultet
Đumić Slavko, JKP "Infostan tehnologije"
Đurović Dejan, RATEL
Jevtić Nenad, Saobraćajni fakultet
Knežević Nikola, Saobraćajni fakultet
Malnar Marija, Saobraćajni fakultet
Mikavica Branka, Saobraćajni fakultet
Popović Đorđe, Saobraćajni fakultet Doboj
Simić Vladimir, Saobraćajni fakultet
Stanivuković Bojan, Saobraćajni fakultet

Program rada

UTORAK, 4. 12. 2018.

Amfiteatar 125

8:30 REGISTRACIJA UČESNIKA
10:30 SVEČANO OTVARANJE

KOKTEL


Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

12:30 V. Petrović, B. Stojanović-Višić, S. Jelisavac Trošić:
STRATEGIJA KONKURENTSKE SARADNJE NA DIGITALNIM PLATFORMAMA – PERSPEKTIVA PRIMENE U POŠTI

12:45 Branka Dimitrijević, Vladimir Simić:
UPRAVLJANJE RIZIKOM ALOKACIJE ARTIKALA POST SHOP PRODAVNICAMA

13:00 Milica Šelmić, Miloš Nikolić:
MODEL ZA OPTIMIZACIJU BROJA POŠTANSKIH SANDUČIĆA

13:15 N. Knežević, N. Glišović, M. Milenković, N. Bojović:
PROGNOZIRANJE PRIHODA OD POŠTANSKIH USLUGA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MREŽA ZASNOVANIH NA METAHEURISTIKAMA

13:30 Marijana Petrović, Ana Kuzmanović:
STANDARDIZACIJA MENADŽMENTA KVALITETA U POŠTANSKOM SEKTORU – ISKUSTVO SRPSKOG JAVNOG OPERATORA

13:45 Svetlana Dabić-Miletić:
ANALIZA NEKIH SPECIFIČNIH PROBLEMA U MENADŽMENTU LANCIMA SNABDEVANJA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU


SREDA, 5. 12. 2018.

Sala 128

Poštanski saobraćaj, mreže i servisi

09:30 Dejan Marković, Jelena Milutinović, Đorđe Popović:
ODRŽIVOST KONCEPTA POŠTANSKE USLUGE U RURALNIM OBLASTIMA

09:45 Dragana Šarac, Đorđije Dupljanin, Bojan Jovanović:
APLIKACIJE ZA DOSTAVU – PREDNOSTI, KARAKTERISTIKE I NAJBOLJE PRAKSE

10:00 Darko Josipović, Andrej Sardelić, Ivan Gilja:
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EFFICIENCY OF THE UNIVERSAL POSTAL SERVICE

10:15 Goran Paunović, Nikola Trubint:
KLJUČNI POKAZATELJI POŠTANSKOG TRŽIŠTA EU I NJIHOVA MOGUĆA IMPLEMENTACIJA U ANALIZI POŠTANSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE SRBIJE

10:30 M. Unterberger, Lj. Duđak, S. Ožegović, N. Žujić:
POVEZANOST ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH POSLOM I ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U POŠTANSKIM ORGANIZACIJAMA

10:45 Momčilo Dobrodolac, Dragan Lazarević:
PREDLOG METODOLOGIJE ZA DEFINISANJE RELEVANTNIH PARAMETARA KVALITETA POŠTANSKE USLUGE

11:00 Momčilo Kujačić, Slaviša Dumnić, Marjan Osvald:
INOVATIVNI NAČINI DOSTAVE U URBANIM SREDINAMA

11:15 M. Blagojević, A. Čupić, B. Stanivuković:
PRIMENA IoT TEHNOLOGIJE U POŠTANSKOM SISTEMU


Termin za prezentacije


Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi

Sesija 1 (svečana sala, IV sprat)

09:30 Sanja Vajs, Tatjana Cvetković:
OVER-THE-TOP USLUGE SA STANOVIŠTA NOVOG EVROPSKOG REGULATORNOG OKVIRA

09:45 Slobodan Mitrović, Goran Marković, Valentina Radojičić, Suzana Miladić-Tešić:
PRAVCI RAZVOJA IoV KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

10:00 Milan Malić, Dalibor Dobrilović, Dušan Malić:
PREDLOG ARHITEKTURE SISTEMA ZA PODRŠKU BEŽIČNIM SENZORSKIM MREŽAMA ZASNOVANOG NA MIKROSERVISIMA

10:15 Miloš Radojković, Zlatica Marinković:
PRIKUPLJANJE I KONVERZIJA ENERGIJE ZA NAPAJANJE IoT UREĐAJA

10:30 Dragan Peraković, Marko Periša, Ivan Cvitić:
ANALYSIS OF THE POSSIBLE APPLICATION OF ASSISTIVE TECHNOLOGY IN THE CONCEPT OF INDUSTRY 4.0

10:45 Vesna Radonjić Đogatović, Marko Đogatović:
TOKOVI PRIHODA U RAZLIČITIM MODELIMA OBEZBEĐIVANJA IoT SERVISA

11:00 Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Branka Mikavica:
POZICIONIRANJE U ZATVORENIM PROSTORIMA PRIMENOM SISTEMA ZA KOMUNIKACIJU U DOMENU VIDLJIVE SVETLOSTI

11:15 Predrag Živanović, Slaven Tica, Stanko Bajčetić, Anrea Nađ:
DELJENA MOBILNOST – TRANSPORTNA USLUGA ILI DIGITALNA PLATFORMA?

Sesija 2 (sala 128)

13:00 Bojan Bakmaz, Zoran Bojković, Miodrag Bakmaz:
KOMPARACIJA REŠENJA MODELA SA GUBICIMA I UREĐENIM BIRANJEM HETEROGENIH KANALA

13:15 Jasna Marković-Petrović, Mirjana Stojanović:
METOD PROCENE BEZBEDNOSNOG RIZIKA U SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE TRANSPORTOM PRIRODNOG GASA

13:30 S. Janković, S. Mladenović, A. Uzelac, S. Zdravković:
NERELACIONE BAZE PODATAKA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

13:45 Milan Bjelica:
ENERGETSKI EFIKASAN ETHERNET

14:00 Ana Gavrovska, Andreja Samčović:
IZAZOVI PRI MODELOVANJU MAPE VIZUELNE PAŽNJE KOD ČOVEKA

14:15 S. Boštjančič Rakas, M. Oklobdžija, M.Nikolić, I. Todorović:
MULTIMEDIJALNI SISTEM ZA UPRAVLJANJE AUDIO/VIDEO SADRŽAJEM I OSVETLJENJEM U POSLOVNIM PROSTORIJAMA

14:30 Nenad Jevtić, Marija Malnar, Pavle Bugarčić:
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA APLIKACIJE ZA MERENJE PERFORMANSI MREŽE U NS-3 SIMULATORU

14:45 J. Joković, T. Dimitrijević, N. Dončov, B. Milovanović:
PRIMENA CILINDRIČNE TLM MREŽE ZA MODELOVANJE KRUŽNIH PATCH ANTENA SA USKIM SLOTOVIMA

Kontakti i informacije

Korespodencija

Prof. dr Valentina Radojičić,
Predsednik Programskog odbora, Editor zbornika
telefon: (011) 3091-275,
e-mail: valentin@sf.bg.ac.rs

Organizacija

Prof. dr Dejan Marković,
Predsednik Organizacionog odbora,

telefon: (011) 3091-241,
e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Editori sekcija:

Prof. dr Nebojša Bojović,
Prof. dr Dejan Marković,
Prof. dr Goran Marković

Tehnička podrška

Prof. dr Momčilo Dobrodolac,
e-mail: m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs
telefon: (011) 3091-213
Doc. dr Mladenka Blagojević,
e-mail: m.blagojevic@sf.bg.ac.rs
telefon: (011) 3091-223

Rok za abstrakt

25. septembar 2018. godine

Rok za predaju rada

22. oktobar 2018. godine

Kotizacija

Kotizacija za domaće učesnike na Simpozijumu PosTel 2018 iznosi 18.000 din (sa obračunatim pdv-om), a uplata se vrši na žiro račun Fakulteta: 840-1443666-83 (primalac: Saobraćajni fakultet Beograd), sa pozivom na broj 21-1028.

Kontakt osoba za realizaciju predračuna je Duško Bašić,
tel. 011/3091-279,
email: d.basic@sf.bg.ac.rs,
radnim danima, od 9-14 časova.

Kotizacija uključuje publikaciju jednog rada u Zborniku radova sa Simpozijuma, učešće na Simpozijumu, propratne materijale, koktel dobrodošlice, Zbornik radova PosTel 2018, osveženje tokom pauze i svečanu večeru.

Registration Fee

Foreign participants of PosTel 2018 pay 150 EUR. The contact person for the invoice is Duško Bašić,
phone: +381 11 3091-279,
d.basic@sf.bg.ac.rs,
working days, from 9 AM to 2PM.

The registration fee includes publication of the one paper in the Symposium proceeding, admission to all sessions and to the round table, the Symposium proceeding, cocktail party, gala dinner and refreshment during breaks.

Fotografije 2018

 • DSCF7686
 • DSCF7687
 • DSCF7692
 • DSCF7694
 • DSCF7695
 • DSCF7698
 • DSCF7701
 • DSCF7702
 • DSCF7708
 • DSCF7712
 • DSCF7713
 • DSCF7715
 • DSCF7717
 • DSCF7718
 • DSCF7719
 • DSCF7725
 • DSCF7727
 • DSCF7728
 • DSCF7730
 • DSCF7731
 • DSCF7733
 • DSCF7734
 • DSCF7735
 • DSCF7736
 • DSCF7739
 • DSCF7740
 • DSCF7744
 • DSCF7745
 • DSCF7748
 • DSCF7751
 • DSCF7753
 • DSCF7754
 • DSCF7755
 • DSCF7760
 • DSCF7761
 • DSCF7762
 • DSCF7763
 • DSCF7766
 • DSCF7767
 • DSCF7769
 • DSCF7771
 • DSCF7774
 • DSCF7779
 • DSCF7780
 • DSCF7784
 • DSCF7785
 • DSCF7787
 • DSCF7790
 • DSCF7795
 • DSCF7796
cssslider.com by cssSlider.com v2.1