O SIMPOZIJUMU

XXXIV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2016, održaće se 29. i 30. novembra 2016. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta. Suorganizatori su: Javno preduzeće “Pošta Srbije”, “Telekom Srbija” a.d., Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Inženjerska komora Srbije i Društvo za telekomunikacije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
 
Učesnici Simpozijuma su renomirani stručnjaci iz poštanskih i telekomunikacionih organizacija, saobraćajni i elektro inženjeri, ekonomisti, pravnici i menadžeri. Na Simpozijumu konstantno učestvuje preko 450 učesnika. Otvaranju Simpozijuma i njegovom radu prisustvuju najviši predstavnici suorganizatora i državnih resornih organa, uz značajno medijsko pokrivanje.

Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma i najkompetentnije autore određuje Programski odbor. Prihvaćeni radovi se štampaju u Zborniku, snimaju na CD-u i postavljaju na sajtu Simpozijuma: postel.sf.bg.ac.rs.

U okviru Simpozijuma, pored radnih sekcija, planira se i organizovanje Okruglih stolova.

PROGRAMSKE OBLASTI SIMPOZIJUMA

Programski odbor utvrdio je ovogodišnju tematiku Simpozijuma:


- modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
- konvergencija komunikacionih tehnologija,
- projektovanje infrastrukture,
- menadžment,
- marketing,
- upravljanje kvalitetom usluga,
- regulativa,
- telekomunikacioni saobraćaj i mreže,
- poštanske tehnologije,
- elektronsko poslovanje,
- informaciono-komunikacione tehnologije,
- multimedijalne komunikacije,
- novi servisi,
- logističko inženjerstvo,
- eksploatacija sistema,
- edukacija.

ORGANIZATORI I POKROVITELJI

FOTO 2015

 • DSCF6317
 • DSCF6318
 • DSCF6321
 • DSCF6323
 • DSCF6324
 • DSCF6325
 • DSCF6326
 • DSCF6334
 • DSCF6335
 • DSCF6338
 • DSCF6339
 • DSCF6342
 • DSCF6343
 • DSCF6344
 • DSCF6345
 • DSCF6347
 • DSCF6351
 • DSCF6359
 • DSCF6364
 • DSCF6365
 • DSCF6370
 • DSCF6372
 • DSCF6376
 • DSCF6386
 • DSCF6387
 • DSCF6393
 • DSCF6395
 • DSCF6398
 • DSCF6400
 • DSCF6401
 • DSCF6402
 • DSCF6405
 • DSCF6416
 • DSCF6419
 • DSCF6420
 • DSCF6425
 • DSCF6433
 • DSCF6435
 • DSCF6441
 • DSCF6451
 • DSCF6454
 • DSCF6457
 • DSCF6458
 • DSCF6461
 • DSCF6470
 • DSCF6472
 • DSCF6480
 • DSCF6484
 • DSCF6497
 • DSCF6503
 • DSCF6504
 • DSCF6505
cssslider.com by cssSlider.com v2.1

obaveštenja

Prof. dr Miodrag Bakmaz,

predsednik Programskog odbora,

telefon: (011) 3091-314,

e-mail: bakmaz@sf.bg.ac.rs

Prof. dr Dejan Marković,

predsednik Organizacionog odbora,

telefon: (011) 3091-241,

e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Tehnički sekretari

Tehnički sekretari:

Dr Momčilo Dobrodolac,

e-mail: m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs

Dr Mladenka Blagojević,

e-mail: m.blagojevic@sf.bg.ac.rs

telefon: (011) 3091-223

uputstvo za izradu radova

Uputstvo za izradu radova možete preuzeti klikom na dugme ispod.


Rok za prijavu radova: 1. novembar 2015. godine