PosTel 2018

XXXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

O Simpozijumu

XXXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2018, održaće se 4. i 5. decembra 2018. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta. Suorganizatori su: Javno preduzeće “Pošta Srbije”, “Telekom Srbija” a.d., Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Inženjerska komora Srbije i Društvo za telekomunikacije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Cilj Simpozijuma

Na PosTel-u se prezentuju radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, novim idejnim i tehnološkim rešenjima, novim saznanjima i iskustvima, kao i korisnim zaključcima. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Kao i prethodnih godina, Simpozijum ima za cilj da se kroz prezentaciju radova isprate savremena naučno-tehnološka dostignuća u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja.
Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma i najkompetentnije autore određuje Programski odbor. Prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku radova PosTel 2018, kao i na sajtu Fakulteta http://postel.sf.bg.ac.rs/. Tokom Simpozijuma održaće se Okrugli sto, gde će se učesnicima omogućiti rasprava i razmatranje svih važnih pitanja otvorenih na Okruglom stolu.
Svi autori i učesnici Simpozijuma plaćaju kotizaciju.

Programske oblasti Simpozijuma

 • modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
 • poštanski saobraćaj i mreže,
 • poštanske tehnologije,
 • planiranje mreže,
 • menadžment,
 • logističko inženjerstvo,
 • marketing,
 • regulativa,
 • e-trgovina,
 • Inteligentni Transportni Sistemi (ITS),
 • planiranje i razvoj novih tehnologija, mreža i servisa,
 • informacione, komunikacione i senzorske tehnologije,
 • planiranje i upravljanje telekomunikacionim sistemima u saobraćaju i transportu,
 • upravljanje zahtevima korisnika i kvalitetom servisa,
 • multimedija u saobraćaju i transportu,
 • bezbednost komunikacionih servisa i mreža,
 • industrijski sistemi daljinskog upravljanja.

Kontakti i informacije

Korespodencija

Prof. dr Valentina Radojičić,
Predsednik Programskog odbora, Editor zbornika
telefon: (011) 3091-275,
e-mail: valentin@sf.bg.ac.rs

Organizacija

Prof. dr Dejan Marković,
Predsednik Organizacionog odbora,

telefon: (011) 3091-241,
e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Editori sekcija:

Prof. dr Nebojša Bojović,
Prof. dr Dejan Marković,
Prof. dr Goran Marković

Tehnička podrška

Prof. dr Momčilo Dobrodolac,
e-mail: m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs
telefon: (011) 3091-213
Doc. dr Mladenka Blagojević,
e-mail: m.blagojevic@sf.bg.ac.rs
telefon: (011) 3091-223

Rok za abstrakt

25. septembar 2018. godine

Rok za predaju rada

22. oktobar 2018. godine

Kotizacija

Kotizacija za domaće učesnike na Simpozijumu PosTel 2018 iznosi 18.000 din (sa obračunatim pdv-om), a uplata se vrši na žiro račun Fakulteta: 840-1443666-83 (primalac: Saobraćajni fakultet Beograd), sa pozivom na broj 21-1028.

Kontakt osoba za realizaciju predračuna je Duško Bašić,
tel. 011/3091-279,
email: d.basic@sf.bg.ac.rs,
radnim danima, od 9-14 časova.

Kotizacija uključuje publikaciju jednog rada u Zborniku radova sa Simpozijuma, učešće na Simpozijumu, propratne materijale, koktel dobrodošlice, Zbornik radova PosTel 2018, osveženje tokom pauze i svečanu večeru.

Registration Fee

Foreign participants of PosTel 2018 pay 150 EUR. The contact person for the invoice is Duško Bašić,
phone: +381 11 3091-279,
d.basic@sf.bg.ac.rs,
working days, from 9 AM to 2PM.

The registration fee includes publication of the one paper in the Symposium proceeding, admission to all sessions and to the round table, the Symposium proceeding, cocktail party, gala dinner and refreshment during breaks.

Fotografije 2017

 • DSCF5023
 • DSCF5029
 • DSCF5032
 • DSCF5039
 • DSCF5047
 • DSCF5050
 • DSCF5053
 • DSCF5025
 • DSCF5027
 • DSCF5056
 • DSCF5068a
 • DSCF5074
 • DSCF7503
 • DSCF7505
 • DSCF7507
 • DSCF7572
 • DSCF7508
 • DSCF7514
 • DSCF7515
 • DSCF7516
 • DSCF7518
 • DSCF7523
 • DSCF7524
 • DSCF7527
 • DSCF7528
 • DSCF7534
 • DSCF7535
 • DSCF7499
 • DSCF7559
 • DSCF7563
 • DSCF7556
 • DSCF7557
 • DSCF7565
 • DSCF7554
 • DSCF7537
 • DSCF7541
 • DSCF7542
 • DSCF7545
 • DSCF7548
 • DSCF7553
 • DSCF7581
 • DSCF7597
 • DSCF7608
 • DSCF7611
 • DSCF7623
 • DSCF7630
 • DSCF7639
 • DSCF7641
 • DSCF7650
 • DSCF7655
 • DSCF7657
 • DSCF5081
 • DSCF5084
 • DSCF5088
 • DSCF5097
 • DSCF5099
 • DSCF5100
 • DSCF5102
 • DSCF5105
cssslider.com by cssSlider.com v2.1