O SIMPOZIJUMU

XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2015, održaće se 1. i 2. decembra 2015. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta. Suorganizatori su: Javno preduzeće “Pošta Srbije”, “Telekom Srbija” a.d., Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Inženjerska komora Srbije i Društvo za telekomunikacije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
 
Učesnici Simpozijuma su renomirani stručnjaci iz poštanskih i telekomunikacionih organizacija, saobraćajni i elektro inženjeri, ekonomisti, pravnici i menadžeri. Na Simpozijumu konstantno učestvuje preko 450 učesnika. Otvaranju Simpozijuma i njegovom radu prisustvuju najviši predstavnici suorganizatora i državnih resornih organa, uz značajno medijsko pokrivanje.

Radovi su po pozivu i broj im je ograničen. Tematiku Simpozijuma i najkompetentnije autore određuje Programski odbor. Prihvaćeni radovi se štampaju u Zborniku, snimaju na CD-u i postavljaju na sajtu Simpozijuma: postel.sf.bg.ac.rs.

U okviru Simpozijuma, pored radnih sekcija, planira se i organizovanje Okruglih stolova.

PROGRAMSKE OBLASTI SIMPOZIJUMA

Programski odbor utvrdio je ovogodišnju tematiku Simpozijuma:


- modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
- konvergencija komunikacionih tehnologija,
- projektovanje infrastrukture,
- menadžment,
- marketing,
- upravljanje kvalitetom usluga,
- regulativa,
- telekomunikacioni saobraćaj i mreže,
- poštanske tehnologije,
- elektronsko poslovanje,
- informaciono-komunikacione tehnologije,
- multimedijalne komunikacije,
- novi servisi,
- logističko inženjerstvo,
- eksploatacija sistema,
- edukacija.

ORGANIZATORI I POKROVITELJI


ODBORI SIMPOZIJUMA

POČASNI ODBOR

Dobrivoje Jovanović

Zoran Bojković

Milan Bukumirović

Vujadin Vešović

PROGRAMSKI ODBOR

Bakmaz Miodrag, predsednik Odbora

Bojović Nebojša, Saobraćajni fakultet

Dimitrijević Branka, Saobraćajni fakultet

Dželetović Milenko, "Telekom Srbija" a.d.

Gospić Nataša, Saobraćajni fakultet

Janković Milan, RATEL

Jovanović Mihailo, JP "Pošta Srbije"

Kujačić Momčilo, FTN Novi Sad

Marković Dejan, Saobraćajni fakultet

Marković Goran, Saobraćajni fakultet

Odadžić Borislav, Tehnički fakultet Zrenjanin

Ostojić Ljubomir, JP "Pošta Srbije"

Radojičić Valentina, Saobraćajni fakultet

Reljin Irini, Elektrotehnički fakultet

Samčović Andreja, Saobraćajni fakultet

Stojanović Mirjana, Saobraćajni fakultet

Tintor Vladica, RATEL

Trubint Nikola, RATEL

ORGANIZACIONI ODBOR

Marković Dejan, predsednik Odbora

Bakmaz Bojan, Saobraćajni fakultet

Blagojević Mladenka, Saobraćajni fakultet

Bogojević Dragan, JP Elektroprivreda Srbije

Čupić Aleksandar, Saobraćajni fakultet

Dobrodolac Momčilo, Saobraćajni fakultet

Đumić Slavko, Zavod za informatiku i statistiku

Đurović Dejan, RATEL

Jevtić Nenad, Saobraćajni fakultet

Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Saobraćajni fakultet

Malnar Marija, Saobraćajni fakultet

Mikavica Branka, Saobraćajni fakultet

Radonjić-Đogatović Vesna, Saobraćajni fakultet

Simić Vladimir, Saobraćajni fakultet

Stanivuković Bojan, Saobraćajni fakultet


PROGRAM RADA

UTORAK, 1. 12. 2015.

Amfiteatar 125


8:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

10:30 SVEČANO OTVARANJE


KOKTEL


Menadžment procesa u poštanskom i
telekomunikacionom saobraćaju

12:30   K. Mostarac, Z. Kavran, E. Rakić, Ž. Barlović:
IMPACT OF TRANSPORT MEANS IN POSTAL TRAFFIC ON ENVIRONMENT

12:45   Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Marko Kapetanović:
KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI JEDINICA POŠTANSKE MREŽE PRIMENOM DEA I SFA METODA

13:00   D. Šarac, M. Unterberger, Đ. Dupljanin, S. Ožegović:
POŠTANSKA MREŽA U RURALNIM OBLASTIMA REPUBLIKE SRBIJE

13:15   M. Šelmić, D. Macura, B. Dimitrijević, D. Gržan:
UPRAVLJANJE CENAMA U KURIRSKOJ SLUŽBI PRIMENOM FAZI LOGIKE

13:30   Momčilo Dobrodolac, Dragan Lazarević:
PREDLOG TEHNOLOŠKOG REŠENJA I SOFTVERA ZA UNAPREĐENJE MANUELNE PRERADE POŠILJAKA

13:45   Jelica Petrović-Vujačić, Marko Miljković:
MAKROEKONOMSKI EFEKTI REFORMI TELEKOMUNIKACIJA

14:00   Slavica Štrbac, Biljana Grgurović, Vitomir Radosavljević:
OTVARANJE PODATAKA DRŽAVNE UPRAVE - DRŽAVNA UPRAVA U INTERESU SVIH GRAĐANA

14:15   Dalibor Petrović, Snežana Kaplanović:
MOGUĆNOSTI I IZAZOVI UPOTREBE ONLINE PLATFORMI ZA DRUŠTVENO UMREŽAVANJE U POSLOVNOM OKRUŽENJU

14:30   Marijana Petrović, Nataša Bojković, Tanja Parezanović:
IZAZOVI STANDARDIZACIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U OKVIRU KONCEPTA PAMETNIH GRADOVA


14:00  OKRUGLI STO

Sala 128


ČETVRTA GENERACIJA REGULATIVE U TELEKOMUNIKACIJAMA

Moderatori: Nataša Gospić, Milan Janković

SREDA, 2. 12. 2015.

Sala 128


Poštanski saobraćaj, mreže i servisi

09:30    Olja Jovičić:
ULOGA REGULATIVE U PREDSTOJEĆOJ REFORMI POŠTANSKE INDUSTRIJE

09:45  Lidija Gligorić:
ZNAČAJ I OGRANIČENJA KVANTITATIVNIH METODA ANALIZE TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA

10:00  Perica Milić, Sonja Gezović:
PRIMENA NORMA MINUTA U RASPODELI TROŠKOVA POŠTANSKIH USLUGA

10:15  S. Tica, P. Živanović, D. Marković, S. Bajčetić:
ANALIZA MOGUĆNOSTI UVOĐENJA KOMBINOVANE TRANSPORTNE USLUGE - "POSTBUS" U REPUBLICI SRBIJI

10:30  Bojan Stanivuković, Aranela Arsić:
MOGUĆNOSTI MODERNIZACIJE POSLOVANJA U POŠTI PRIMENOM CEVOVODNOG TRANSPORTA – PNEUMATSKA POŠTA

10:45  Mladenka Blagojević, Aleksandar Čupić:
INOVATIVNOST U POŠTANSKOM SEKTORU

11:00  Momčilo Kujačić, Marjan Osvald, Bojan Jovanović:
IZAZOVI E-TRGOVINE ZA JAVNE POŠTANSKE OPERATORE

11:15  Zoran Marković, Danka Ćulum, Goran Drakulić:
OSNAŽIVANJE E-POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI RESURSIMA JP “POŠTA SRBIJE”

11:30  Vladeta Petrović, Marija Đorđević:
ELEKTRONSKA TRGOVINA I PROMENA POŠTANSKOG SEKTORA

11:45  Dragan Spasić:
ELEKTRONSKO POTPISIVANJE DOKUMENATA KOJI SE PRIDRUŽUJU ELEKTRONSKIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA


12:15 – 12:45 TERMIN ZA PREZENTACIJE


Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi

Sesija 1

Telekomunikacioni saobraćaj i mreže


13:00  Zoran Miličević, Zoran Bojković:
SOFTWARE – DEFINED NETWORK TECHNOLOGY INTRODUCTION

13:15  Goran Zajić, Ana Gavrovska, Irini Reljin:
MOGUĆNOSTI DETEKCIJE PROMENA KADROVA U TELEVIZIJSKOM PROGRAMU U REALNOM VREMENU

13:30  Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković:
PRIMENA VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA ZA RAZVOJ MODELA RF I MIKROTALASNIH TRANZISTORA

13:45 J. Joković, T. Dimitrijević, N. Dončov, B. Milovanović:
TLM MODELOVANJE I ANALIZA MIKROSTRIP ANTENA KRUŽNOG OBLIKA SA KOAKSIJALNOM POBUDOM

14:00  Dalibor Dobrilović, Borislav Odadžić, Vladimir Šinik:
PRISTUP ANALIZI POTROŠNJE ENERGIJE BEŽIČNIH SENZORSKIH STANICA

14:15  Slobodan Mitrović, Valentina Radojičić, Miodrag Bakmaz:
MODIFIKACIJA FUNKCIJE TROŠKOVA ZAGUŠENJA KOD METAHEURISTIČKOG PRISTUPA U REŠAVANJU PROBLEMA PROŠIRENJA MREŽNIH KAPACITETA

14:30  Suzana Miladić, Goran Marković:
ELASTIČNE OPTIČKE MREŽE

Sesija 2


Telekomunikacioni servisi – kvalitet i ekonomski aspekti


15:00  Slavica Boštjančič Rakas, Mirjana Stojanović:
UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA U INTERNETU NAREDNE GENERACIJE

15:15  Nataša Nešković, Marija Malnar, Nenad Jevtić:
QoS-HMCP PROTOKOL ZA VIŠEKANALNE VIŠEINTERFEJSNE BEŽIČNE MESH MREŽE

15:30  B. Bondžulić, V. Petrović, B. Pavlović, N. Krstić:
OBJEKTIVNA PROCENA KVALITETA VIDEO SEKVENCI SA MALIM BITSKIM BRZINAMA

15:45  Andreja Samčović, Nataša Tomić-Petrović:
ZAŠTITA PRIVATNOSTI KOD VIZUELNIH INFORMACIJA U UMREŽENOM SVETU

16:00  Dragan Peraković,  Marko Periša,  Ivan Cvitić:
ANALYSIS OF THE IoT IMPACT ON VOLUME OF DDoS ATTACKS

16:15  S. Mladenović, A. Uzelac, S. Janković, D. Mladenović:
PRIMENA IoT KONCEPTA U SAOBRAĆAJU

16:30  Vesna Radonjić Đogatović:
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA

16:45  Branka Mikavica, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević:
PRIMENA REVENUE-SHARING KONCEPTA ZA TARIFIRANJE INTERKONEKCIJE PROVAJDERA SADRŽAJA I PROVAJDERA SERVISA

17:00  Bojan Bakmaz, Milica Drajić:
SISTEM ZA UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM SERVISA U UNAPREĐENIM MOBILNIM MREŽAMA

FOTO 2015

 • DSCF6317
 • DSCF6318
 • DSCF6321
 • DSCF6323
 • DSCF6324
 • DSCF6325
 • DSCF6326
 • DSCF6334
 • DSCF6335
 • DSCF6338
 • DSCF6339
 • DSCF6342
 • DSCF6343
 • DSCF6344
 • DSCF6345
 • DSCF6347
 • DSCF6351
 • DSCF6359
 • DSCF6364
 • DSCF6365
 • DSCF6370
 • DSCF6372
 • DSCF6376
 • DSCF6386
 • DSCF6387
 • DSCF6393
 • DSCF6395
 • DSCF6398
 • DSCF6400
 • DSCF6401
 • DSCF6402
 • DSCF6405
 • DSCF6416
 • DSCF6419
 • DSCF6420
 • DSCF6425
 • DSCF6433
 • DSCF6435
 • DSCF6441
 • DSCF6451
 • DSCF6454
 • DSCF6457
 • DSCF6458
 • DSCF6461
 • DSCF6470
 • DSCF6472
 • DSCF6480
 • DSCF6484
 • DSCF6497
 • DSCF6503
 • DSCF6504
 • DSCF6505
cssslider.com by cssSlider.com v2.1

obaveštenja

Prof. dr Miodrag Bakmaz,

predsednik Programskog odbora,

telefon: (011) 3091-314,

e-mail: bakmaz@sf.bg.ac.rs

Prof. dr Dejan Marković,

predsednik Organizacionog odbora,

telefon: (011) 3091-241,

e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Tehnički sekretari

Tehnički sekretari:

Dr Momčilo Dobrodolac,

e-mail: m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs

Dr Mladenka Blagojević,

e-mail: m.blagojevic@sf.bg.ac.rs

telefon: (011) 3091-223

uputstvo za izradu radova

Uputstvo za izradu radova možete preuzeti klikom na dugme ispod.


Rok za prijavu radova: 1. novembar 2015. godine