5. i 6. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
RATEL
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

TCOM D.O.O.
ASSECO SEE D.O.O.
IBIS INSTRUMENTS D.O.O.
IRITEL A.D.
COMTRADE SYSTEM INTEGRATION
FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
DEX D.O.O.
PTC - PUBLIC TRANSPORT CONSULT
CRONY D.O.O.