29. i 30. novembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Amela Zeković, Irini Reljin:

FRAKTALNA KARAKTERIZACIJA 3D VIDEO FORMATA

 

Ana Gavrovska, Andreja Samčović:

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA KVALITETA SLIKE I VIDEA VISOKOG DINAMIČKOG OPSEGA

 

Vera Marković, Vladimir Stanković:

UTICAJ ELEKTROMAGNETSKOG POLJA MOBILNIH TELEFONA NA DECU

 

Zlatica Marinković, Nikola Milutinović, Aleksandar Atanasković:

mHEALTH – PREGLED STANJA I TRENDOVI RAZVOJA

 

Siniša Husnjak, Ivan Forenbacher, Dragan Peraković, Marko Periša:

PREFERENCES OF SMARTPHONE USERS IN MOBILE TO WI-FI DATA TRAFFIC OFFLOAD

 

Branka Mikavica, Vesna Radonjić Đogatović, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević:

MOGUĆNOSTI PRIMENE SPOT PRICING MEHANIZMA U CLOUD OKRUŽENJU

 

Snežana Mladenović, Ana Uzelac, Slađana Janković, Slavko Vesković:

IoT U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU – REALNOST I IZAZOVI

 

Dalibor Dobrilović, Borislav Odadžić, Milan Malić:

UPOTREBA OPEN-SOURCE HARDVERA I SINGLE-BOARD RAČUNARA U RAZVOJU PROTOTIP SISTEMA ZA PAMETNE GRADOVE

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.