29. i 30. novembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

Nikola Knežević, Nebojša Bojović, Miloš Milenković, Marko Kapetanović:
ANALIZA UTICAJA PRUŽANJA LOGISTIČKIH I ELEKTRONSKIH USLUGA NA EFIKASNOST NACIONALNIH POŠTANSKIH KOMPANIJA

Biljana Grgurović, Jelena Milutinović, Slavica Štrbac:
ULOGE I ZNAČAJ POŠTANSKIH USLUGA ZA RAZVOJ I ODRŽANJE LOKALNIH ZAJEDNICA

Vladeta Petrović, Tatjana Cvetkovski, Biljana Stojanović-Višić, Miodrag Simić:
ISTRAŽIVANJE UTICAJA PROMOCIJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA POŠTE SRBIJE NA PERCEPCIJU KORISNIKA POŠTANSKIH USLUGA

Jelica Petrović-Vujačić, Marko Miljković:
EFEKTI INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU NA EKONOMSKI RAST

Nataša Bojković, Marijana Petrović, Tanja Parezanović:
PRIMENA LIDAR TEHNOLOGIJE ZA PRIKUPLJANJE PROSTORNIH PODATAKA DUŽ TRANSPORTNIH KORIDORA

Nataša Tomić-Petrović, Ljubica Petrović:
ZAŠTITA PRIVATNOSTI U PRUŽANJU POŠTANSKIH I DRUGIH USLUGA

Branka Dimitrijević, Milica Šelmić, Dragana Macura:
JEDAN PRISTUP MERENJU ZADOVOLJSTVA KORISNIKA OPSLUŽIVANJEM U POŠTANSKOM SISTEMU

Aleksandar Čupić:
EVOLUCIJA NEPLANIRANE KOORDINACIJE KOMPANIJA ZA PRENOS EKSPRES POŠILJAKA U IGRI IZBORA TRŽIŠTA

Snežana Kaplanović, Dalibor Petrović:
ULOGA I ZNAČAJ MOBILNIH OPERATORA U PRUŽANJU FINANSIJSKIH USLUGA

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.