3. i 4. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Vladeta Petrović, Marija Đorđević, Predrag Vešović:

PRIMENA OLAP SISTEMA NA PRIMERU JP “POŠTA SRBIJE”

 

N. Knežević, N. Bojović, M. Milenković, N.Glišović:

SARIMA-KALMAN MODEL ZA PREDVIĐANJE OBIMA POŠTANSKIH USLUGA

 

S. Pejčić Tarle, M. Kokot, T. Parezanović , S.Ilić:

POSTUPCI I ALATI ZA SMANJENJE EMISIJA GASOVA STAKLENE BAŠTE U POŠTANSKOM SEKTORU

 

Nataša Bojković, Marijana Petrović, Mladen Radisavljević:

INSTRUMENTI POLITIKE KAO PODRŠKA IMPLEMENTACIJI eCALL SISTEMA U EVROPSKOJ UNIJI

 

Dalibor Petrović: (ZLO)UPOTREBA INFRASTRUKTURE

INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U KONTEKSTU KONTROLE DRUŠTVENIH RIZIKA

 

M. Šelmić, D. Macura, R.Nedeljković, B. Dimitrijević:

FAZI LOGIČKI SISTEM ZA ODREĐIVANJE BROJA AKTIVNIH ŠALTERA U ŠALTER SALI POŠTE

 

Biljana Grgurović, Jelena Milutinović, Slavica Štrbac:

PREDLOG MODELA ZA OPTIMIZACIJU INTEGRISANOG SERVISA ELEKTRONSKE TRGOVINE I DOSTAVE

 

Obrad Peković, Ivan Tričković:

UTICAJ RAZVOJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA KVALITET POŠTANSKIH USLUGA

 

Jelica Petrović Vujačić: 

INOVACIJE U POŠTANSKOM SEKTORU – IZBOR STRATEGIJE

 

D. Spasić, I. Lazarević, S. Milinković, B.Milojković:

TIME-STAMP KLIJENT APLIKACIJA I TESTNI TSA SERVER POŠTE SRBIJE

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.