4. i 5. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Dejan Marković, Momčilo Dobrodolac, Predrag Ralević:

ANALIZA PROFITNE EFIKASNOSTI JAVNIH POŠTANSKIH OPERATORA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

 

Nebojša Bojović, Dragana Macura, Nikola Knežević:

PRIMENA INTEGRISANOG FAZI AHP PRISTUPA I VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA U JAVNIM NABAVKAMA JP PTT SRBIJA

 

Snežana Pejčić-Tarle, Marija Kokot, Tanja Parezanović:

AKTIVNOSTI EVROPSKOG POŠTANSKOG SEKTORA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

 

Vladeta Petrović, Marija Đorđević:

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE- PREDLOG PRIMENE

 

Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović:

ULOGA POŠTANSKOG SEKTORA U PROCESU FINANSIJSKE INKLUZIJE

 

Branka Dimitrijević, Miodrag Nikolić:

JEDAN PRISTUP LOCIRANJU POŠTANSKIH JEDINICA NA PRIMERU PODRUČJA GRADA KRUŠEVCA

 

Marijana Petrović, Nataša Bojković:

PRAVCI STANDARDIZACIJE POSTUPAKA OCENE EKOLOŠKIH UTICAJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

 

Obrad Peković, Ivan Tričković:

DOPRINOS NOVIH TEHNOLOGIJA POVEĆANJU EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI POŠTANSKE MREŽE

 

Dalibor Petrović, Nataša Tomić-Petrović:

INTERNET U FUNKCIJI KREIRANJA DRUŠTVENOG KAPITALA NJEGOVIH KORISNIKA

 

Milan Božić, Nataša Glišović, Miloš Milenković:

MODELOVANJE NEIZVESNOSTI PRI UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U POŠTI SRBIJE PRIMENOM BAJESOVSKIH MREŽA

 

Estera Rakić, Andrej Sardelić:

ANALIZA STANJA POŠTANSKIH USLUGA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EU

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.