6. i 7. decembar

 

 

POŠTANSKI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

D. Marković, M. Dobrodolac, M. Blagojević, A. Čupić:
STAVOVI KORISNIKA O POST EXPRESS USLUZI


Pero Tabak:
SYSTEM APPROACH DURING THE RECONSTRUCTION OF THE NATIONAL POSTAL SYSTEMS


Vladeta Petrović, Milan Čeperković:
PRISTUP I METODOLOGIJA RAZVOJA I PROJEKTOVANJA KOMPONENTI POŠTANSKE MREŽE


Dragana Šarac, Predrag Atanacković, Marija Unterberger:
SINERGIJA RESURSA I JAVNA POŠTANSKA MREŽA


Obrad Peković, Ivan Tričković, Ivana Pajković:
POREĐENJE BAR KOD I RFID TEHNOLOGIJE SA ASPEKTA PRIKUPLJANJA RELEVANTNIH PODATAKA ZA REINŽENJERING POŠTANSKE MREŽE


Lidija Gligorić, Slavko Đumić:
UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA – MIT O NEOPHODNOSTI?


Sonja Gezović, Nikola Trubint:
PROMENA ULOGE POŠTANSKOG REGULATORA U USLOVIMA LIBERALIZOVANOG TRŽIŠTA


Snežana Pejčić-Tarle, Marija Kokot, Danijela Derajić:
ANALIZA UTICAJA REGULATORNOG TELA NA KVALITET USLUGA NACIONALNOG POŠTANSKOG OPERATORA


Olja Jovičić:
ROLE OF THE REGULATOR IN LIBERALIZED POSTAL MARKET SERVICES 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.