14. i 15. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Nikola Trubint, Lidija Gligorić, Sonja Gezović:

REGULATIVA U USLOVIMA LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA – STANJE I PERSPEKTIVE

 

Nebojša Bojović, Nikola Knežević, Dragana Macura, Miloš Milenković:

MODEL UPRAVLJANJA KRITIČNOM INFRASTRUKTUROM ZA ODRŽIVI RAZVOJ POŠTANSKOG SEKTORA

 

Andrej Mihevc:

THE INFLUENCE OF BROADBAND REGULATION IN EU ON THE DEVELOPMENT OF REGULATED TECHNOLOGY

 

Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović:

REFORMA MREŽNIH INDUSTRIJA – EVROPSKI OKVIR

 

Momčilo Kujačić, Bojan Jovanović:

RACIONALIZACIJA TROŠKOVA LOKALNE SAMOUPRAVE POVEĆANJEM EFIKASNOSTI MREŽE JAVNOG OPERATORA U RURALNOM PODRUČJU

 

Dragana Šarac, Ivana Bajić:

KONKURENTNOST POŠTANSKIH OPERATORA SA STANOVIŠTA EFIKASNOSTI

 

Zoran Marković, Vladan Savićević:

ULOGA FASILITATORA U POŠTI KROZ GRUPNU KOMUNIKACIJU I ODLUČIVANJE

 

Branka Dimitrijević, Vladimir Simić:

PRILOG RAZVOJU METODOLOGIJE FAZI VIŠEKRITERIJUMSKOG GRUPNOG ODLUČIVANJA

 

Snežana Pejčić Tarle, Marijana Petrović, Dalibor Petrović: 

NOVI STANDARDI POSLOVANJA U SEKTORU KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI

 

Dragan Bogojević, Nataša Gospić:

DIGITALNA AGENDA: EVROPA I SRBIJA

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.