15. i 16. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

ALCATEL LUCENT
INFORMATIKA A.D.
IRITEL A.D.
PUPIN TELEKOM DKTS
SAGA D.O.O.
TELEFONIJA A.D.

VIP MOBILE D.O.O.
VOJVODINAPUT – ZRENJANIN A.D.