15. i 16. decembar

 

 

MENADŽMENT PROCESA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

Nikola Knežević, Dragana Macura:

PRIMENA FANP-a U UPRAVLJANJU RIZIKOM IMPLEMENTACIJE POŠTANSKIH USLUGA

 

Nebojša Denda:

MODELI LOGISTIČKE PODRŠKE POŠTE SRBIJE U POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA KORISNIKA

 

Dragan Bogojević, Nataša Gospić:

MODEL UPRAVLJANJA RAZVOJEM ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U SRBIJI

 

Nebojša Bojović, Nataša Glišović, Miloš Milenković:

SISTEM ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU PRI REINŽENJERINGU POSLOVNIH PROCESA POŠTANSKIH OPERATORA

 

Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović:

KONKURENCIJA NA EVROPSKOM TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA – PODSTICAJI I PREPREKE

 

Dragan Spasić:

ELEKTRONSKA POŠTANSKA MARKA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA

 

Snežana Pejčić-Tarle, Marijana Petrović, Nataša Bojković:

UPRAVLJANJE RIZIKOM PO MODELU ISO 31000 U PRUŽANJU POŠTANSKIH USLUGA

 

Branka Dimitrijević, Vladimir Simić:

MODELIRANJE TRAŽNJE USLUGE EKSPRES PRENOSA POŠILJAKA PRIMENOM INOVATIVNOG POSTUPKA STRUKTUIRANJA FAZI REGRESIONOG MODELA

 

Nataša Tomić, Dalibor Petrović:

DRUŠTVENO UMREŽAVANJE I ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA INTERNETA

 

Branko Tešanović, Miloš Dašić:

MODELI JAVNIH NABAVKI U SISTEMU ODBRANE I ELEKTRONSKA TRGOVINA

 

Ranko Nedeljković, Slobodan Mitrović, Dragana Drenovac:
REŠAVANJE "BACK-UP" PROCESA PRIMENOM METAHEURISTIKE OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PČELA


Slavoljub Miletić, Tihomir Trifković:

PRIMENA MODELA OPTIMIZACIJA NA LINIJAMA TRANSPORTA POŠTANSKIH POŠILJAKA

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.