16. i 17. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

ALCATEL PUPIN
DŽITI KOMUNIKACIJE D.P.
INFORMATIKA A.D.
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
IRITEL, BEOGRAD
PUPIN TELEKOM DKTS
SAGA
TELEFONIJA

VIP MOBILE D.O.O.