11. i 12. decembar

 

ORGANIZATOR

ODSEK ZA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNI FAKULTET U BEOGRADU

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

SUORGANIZATORI

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

POKROVITELJI

MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRBIJE

 

DONATORI

IRITEL, BEOGRAD
INFORMATIKA A.D., BEOGRAD
ALCATEL PUPIN, BEOGRAD
PUPIN TELEKOM DKTS, BEOGRAD
SAGA, BEOGRAD
DŽITI KOMUNIKACIJE D.P., BEOGRAD
TELEFONIJA, BEOGRAD
VOJVODINAPUT ZRENJANIN A.D.