11. i 12. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

V. Vilić, R. Stefanović, M. Stevanović, S. Jerotić, B. Drašković, I. Vukelja, M. Jerinić:
KONCEPT RAZVOJA FIKSNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE "TELEKOM SRBIJA" A. D. DO 2010. GODINE

Valentina Radojičić, A. Kostić-Ljubisavljević:
PRISTUPI ZA PRIMENU LRIC MODELA

Mirjana Stojanović, Slavica Boštjančič:
PROTOKOLI ZA SIGNALIZACIJU KVALITETA SERVISA U NOVOJ GENERACIJI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

Milan Janković, Borislav Odadžić:
PRUŽANJE SERVISA NAREDNIH GENERACIJA PREKO MREŽA ZA PRISTUP

M. Borenović, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović:
POZICIONIRANJE KORISNIKA U WLAN SISTEMIMA

Branka Dimitrijević, Milorad Vidović:
LOKACIJSKI PROBLEM NEPOKRIVANJA U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA


Ranko Nedeljković, Dragana Drenovac:
DODELA RADIO FREKVENCIJA: PRIMENA TEHNIKE BOJENJA GRAFOVA

B. Milovanović, N. Dončov, A. Atanasković, M. Ranđelović:
SOFTVER ZA PROCENU KVALITETA ADSL SERVISA


V. Aćimović-Raspopović, G. Marković, V. Radonjić:
PASIVNE OPTIČKE MREŽE ZA PRISTUP

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.