12. i 13. decembar

 

 

TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI

Saobraćajni fakultet, Beograd

 

 

 

Miodrag Bakmaz, Bojan Bakmaz:
MOGUĆNOSTI AUTOREGRESIVNIH MODELA TELEKOMUNIKACIONOG SAOBRAĆAJA


Aleksandra Smiljanić:
NEBLOKIRAJUĆE PAKETSKE MREŽE ZASNOVANE NA BALANSIRANJU SAOBRAĆAJA

Dušan Teodorović, Jovan Popović, Katarina Vukadinović, Goran Marković:
DINAMIČKO RUTIRANJE I DODELA TALASNIH DUŽINA U OPTIČKIM MREŽAMA ZASNOVANO NA UČENJU IZ PRIMERA

Bratislav Milovanović, Nebojša Dončov, Aleksandar Atanacković:
SOFTVERSKA REALIZACIJA I EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA MODELA xDSL KABLOVA

Mirjana Stojanović, Slavica Boštjančič:
ZAŠTITA PROTOKOLA RUTIRANJA U INTERNETU

Milenko Ostojić:
INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM RATEL-a

Zoran Petrović, Milan Bjelica:
NOVI PRISTUPI PERSONALIZACIJI TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA

Dragan Bogojević, Slobodan Lazović:
UNIVERZALNI SERVIS I UNIVERZALNI PRISTUP

Milan Janković, Borislav Odadžić:
RAZVOJ KORISNIČKO ORIJENTISANIH SERVISNIH PLATFORMI U REZIDENCIJALNOM OKRUŽENJU


Valentina Radojičić, Aleksandra Kostić- Ljubisavljević:
ODABRANI MODELI OBRAČUNA TROŠKOVA INTERKONEKCIJE


Vladanka Aćimović-Raspopović, Vesna Radonjić:
AUKCIJSKI MODELI TARIFIRANJA U MULTISERVISNIM IP MREŽAMA

 

 

 
 
 
 

Napomena: Za pregled radova je neophodan program Acrobat Reader. Ukoliko ga ne posedujete možete ga preuzeti ovde.